Резултати от регионалните срещи с училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“

Резултати от регионалните срещи с училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“

Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, политически, икономически, екологични. Въпреки, че повечето от проблемите и решенията…

Програми за обучение на педагогически специалисти по проект „Променяме се с климата“

Програми за обучение на педагогически специалисти по проект „Променяме се с климата“

В рамките на проекта са разработени, одобрени от Министерството на образованието и науката и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация…

Училищата партньори в „Променяме се с климата“ – домакини на 6-те регионални въвеждащи срещи

Училищата партньори в „Променяме се с климата“ – домакини на 6-те регионални въвеждащи срещи

Вдъхновени и заредени с идеи сме от проведените шест Регионални въвеждащи срещи по проект „Променяме се с климата“! Успешно активирахме местните общности и отворихме широка дискусия…